DEPARTMENT OF EXAMINATION

वरिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते कि , हिवाळी २०२० च्या विद्यापिठीय परीक्षा कखालील दिनांकानुसार घेण्यात येणार आहेत तरी याची नोंद घ्यावी. 

 

BA Second year - Sem III and IV     8/3/2021 to 15/03/2021

 

BA Third Year- Sem V and VI 16/3/2021 to 27/3/2021

 

BA First Year- Sem I and II 23/3/2021 to 31/3/2021


 

याबद्दल काही अडचण असल्यास  विभागाशी संकर साधावा 

 

डॉ .कांतराव  पोले 

मोबाइल 9421449112

 

डॉ . सुरेशकुमार कांबळे 

मोबाइल 9422657670

मस्के वसंत 

7385761462

Chief Superintendent

Dr. Kantrao Pole