top of page

STAFF ACADEMY

Events

Prof. Aprupalle is felicitated on the occasion of his Retirement

IMG_1119.JPG

दिनांक १५/०८/२०२१ रोजी स्टाफ ॲकादमी च्या वतीने ग्रंथपाल डॉ . महावीर कटके सरांचा ,संस्था संचालिका श्रीमती सुवर्णाताई मुळे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला . 

bottom of page